Hankinta, taidehankinta, idealuonnos, HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr

HEL 2023-015470
Ärendet har nyare handläggningar
§ 72

Idealuonnoksen tilaaminen julkista taideteosta varten

Kulturdirektör

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti tilata HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n esityksestä taiteilija ********** idealuonnoksen julkisen taideteoksen valmistelua varten.

Hankinnasta maksetaan taiteilijalle 1000 euroa (alv 0 %) laskua vastaan tililtä 450001, julkisen taiteen projektilta 2985402142028.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa hallintosäännön II osan, 4. luvun §7 mukaan Helsingin kaupungin taidekokoelmasta. Toimialan 1.9.2023 toimintasäännön kohdan 3.2. mukaan vastuu kaupungin taidekokoelmasta kuuluu kulttuuripalvelukokonaisuudelle, jota johtaa kulttuurijohtaja.

Helsingin kaupungin ja HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n (myöhemmin HAM) välisen sopimuksen mukaan HAM vastaa taidekokoelman hoitamisesta, säilyttämisestä, käyttämisestä ja kartuttamisesta.

HAMin taideasiantuntijoiden arvioitua idealuonnoksen kulttuurijohtaja päättää varsinaisen luonnoksen tilaamisesta.

Hankintalain 40 §, 3. mukaan hankinta toteutetaan suorahankintana, koska tarkoituksena on ainutkertaisen taideteoksen tai taiteellisen esityksen luominen ja hankkiminen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 12.4.2023, § 50 siirtää hankintojen toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2. momentin 3. kohdan perusteella siten, että kulttuurijohtaja voi päättää hankinnoista 150 000 euroon saakka.

Detta beslut publicerades 19.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Hanna Räisänen, suunnittelija, puhelin: 09 310 37001

hanna.raisanen@hel.fi

Beslutsfattare

Mari Männistö
kulttuurijohtaja