Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, kiinteistö 91-32-38-12, Konalantie 62, A-Kruunu Oy, Asunto Oy Helsingin Konalantie 60

HEL 2023-015967
Ärendet har nyare handläggningar
§ 5

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen (kiinteistön 91-32-38-12 kauppa, Konalantie 60, Konala)

Teamchef

Päätös

Maanhankintatiimin tiimipäällikkö päätti, että kaupunki ei käytä etuostolain (608/1977) mukaista etuosto-oikeuttaan 27.10.2023 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa A-Kruunu Oy (y-tunnus: 1736841-8) on myynyt Helsingin kaupungin Konalassa sijaitsevan noin 3 346 m²:n suuruisen kiinteistön 91-32-38-12 As Oy Helsingin Konalantie 60:lle (y-tunnus: 2148379-3).

Päätöksen perustelut

Kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan po. kaupassa, koska alueen asemakaavamuutokseen liittyy silloisen maanomistajan, toteuttajan ja kaupungin välillä tehty maankäyttösopimus ja kiinteistökauppa edistää tontin toteutumista voimassa olevan asemakaavan mukaiseen käyttöön. Kohteen kartat ovat liitteenä nro 1 sekä kauppahintarekisterin yksikkölistaus liitteenä nro 2.

Toimivalta

Maankäyttöjohtajan delegointipäätöksen (2.6.2017, 12 §) mukaan maanhankintatiimin päälliköllä on oikeus ratkaista etuosto-oikeus kielteisissä tapauksissa lukuun ottamatta periaatteellisesti merkittäviä tai taloudellisesti laajakantoisia asioita.

Detta beslut publicerades 20.12.2023

Muutoksenhakukielto

Tästä päätöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla.

Sovellettava lainkohta: Etuostolaki 22 § 2 momentti.

Stäng

Mer information fås av

Arto Korkeila, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34294

arto.korkeila@hel.fi

Beslutsfattare

Peter Haaparinne
tiimipäällikkö