Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Hankinta, optio, hammaslaboratoriopalvelut, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2024-000752
Ärendet har nyare handläggningar
§ 20

Optiokauden käyttöönotto, hammaslaboratoriopalvelujen hankinta, ns. perushoidon hammastekniset työt

Direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti ottaa käyttöön 24 kuukauden optiokauden ajalle 1.10.2024-30.9.2026 suun terveydenhuollon hammaslaboratoriopalvelujen hankinnassa (ns. perushoidon hammaslaboratoriot).

Optiokausi otetaan käyttöön seuraavien palveluntuottajien kanssa kaikissa niissä töissä, joihin palveluntuottaja on tullut valituksi:

- Kotihammas Oy

- Oral Hammaslaboratorio Oy

Optiokauden arvioitu, sitoumukseton arvo optiokaudelle on 1,75 Me:tä (alv 0 %) euroa. Arvo on arvioitu koko hankinnan arvon perusteella.

Suun terveydenhuolto ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan palvelua hankitaan kulloisenkin tarpeen mukaan.

Päätöksen perustelut

Taustaa

Suun terveydenhuollon perushoidon hammaslaboratoriopalvelut on kilpailutettu vuonna 2022.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt hankinnan periaatteet ja ehdot 12.4.2022 § 71.

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja on tehnyt hankinnasta päätöksen 30.6.2022 § 77. Päätökseen kohdistui oikaisuvaatimus, jonka käsiteltiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.8.2022 § 145.

Optiokausi

Perussopimuskausi alkoi 1.10.2022 ja päättyy 30.9.2024. Hankintaan sisältyy mahdollisuus 24 kuukauden optiokauteen, joka voidaan ottaa käyttöön kaikista hammasteknisistä töistä tai vain osasta niitä ja kaikkien palveluntuottajien kanssa tai vain osan kanssa. Sopimusehdon mukaan optiokauden käyttöönotosta ja pituudesta tulee ilmoittaa viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen perussopimuskauden päättymistä.

Suun terveydenhuollon johtotiimissä on keskusteltu optiokauden käyttöönotosta ja pituudesta ja päädytty 24 kuukauden optiokauden käyttöönottoon.

Optiokaudesta ei solmita erillistä sopimusta, vaan optiokaudella noudatetaan perussopimuksen ehtoja, hintoja ja hammasteknisiä töitä sen mukaisesti, kuin ne ovat voimassa perussopimuskauden päättyessä.

Hankintavaltuudet

Terveys- ja päihdepalvelujen johtajan valtuutus tehdä hankinnasta päätös perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan 12.4.2022 § 71 päätökseen, jossa sosiaali- ja terveyslautakunta on oikeuttanut terveys- ja päihdepalvelujen johtajan

- tekemään hankinnasta päätöksen

- päättämään optiokauden käyttöönotosta

- allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella solmittavat sopimukset

- päättämään sopimusten irtisanomisista tai purkamisista.

Detta beslut publicerades 09.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Eeva Rantala, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 42539

eeva.rantala@hel.fi

Beslutsfattare

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja