Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa työterveysliikelaitoksen muistiotositteiden hyväksymisestä

HEL 2024-001154
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4

Työterveysliikelaitoksen muistiotositteiden hyväksyntäoikeudet

Verkställande direktör

Päätös

Toimitusjohtaja päätti vahvistaa muistiotositteiden hyväksyntäoikeudet seuraaville työterveysliikelaitoksen työntekijöille 1.2.2024 alkaen:

Hallintopäällikkö 20 000€ (+alv)
Suunnittelija (017351) 7 000€ (+alv)

Detta beslut publicerades 25.01.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Katariina Niemelä, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054082

katariina.niemela@hel.fi

Beslutsfattare

Marko Karvinen
toimitusjohtaja