Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Tulosbudjetit vuonna 2024, kaupunginkanslian osastojen yksikkökohtaiset tulosbudjetit

HEL 2024-001194
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Kaupunginkanslian Hallinto-osaston vuoden 2024 yksikkökohtaisten tulosbudjettien vahvistaminen

Förvaltningsdirektör

Päätös

Hallintojohtaja päätti viitaten kansliapäällikön päätökseen 18.1.2024, § 8, vahvistaa hallinto-osaston yksikkökohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2024 liitteen mukaisina

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (Kvsto 13.9.2023, § 214) 5 luvun 1 § mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Detta beslut publicerades 31.01.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Merja Hartikainen, controller, puhelin: 09 310 36401

merja.hartikainen@hel.fi

Beslutsfattare

Kirsi Remes
hallintojohtaja