Ilmalan hallin tilannekatsaus, keskushallinto

HEL 2024-001831
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 16. / 97 §

Ilmalan hallin tilannekatsaus

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus kehotti tuomaan uuden tilannekatsauksen kaupunginhallitukselle Ilmalan hallin tilanteesta maaliskuun loppuun mennessä.

Käsittely

Esteelliset: Paavo Arhinmäki
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Asian aikana kuultavina olivat tonttipäällikkö Sami Haapanen ja kaupunginlakimies Jenni Rope. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa tuomaan uuden tilannekatsauksen kaupunginhallitukselle Ilmalan hallin tilanteesta maaliskuun loppuun mennessä.

Kannattaja: Minja Koskela

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Stäng

Ilmalan halli on ollut suljettuna vuoden 2022 helmikuun lopusta lähtien, jolloin Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa. Tilanne on pitkittyessään monella tapaa haastava, ja kyseisen tapahtuma-areenan auki saamisella on tärkeä merkitys kulttuuri- ja liikunta-aloille sekä suurtapahtumille ja muulle elinkeinoelämälle.

Ensisijaisena tavoitteena on, että hallille löytyisi uusi yksityinen omistaja vapaaehtoisella kaupalla. Kaupungin tiedossa on, että potentiaalinen ostaja käy neuvotteluja hallin ostamisesta. Kaupunki varautuu omiin toimenpiteisiin ja päätöksentekoon hallin saamiseksi käyttöön siltä varalta, etteivät meneillään olevat kauppaneuvottelut tuota toivottua lopputulosta.

Kaupunginhallituksen kokouksessa kuullaan katsaus Ilmalan hallin tilanteesta. Asiantuntijana kokoukseen osallistuu tonttipäällikkö Sami Haapanen.

Stäng

Detta beslut publicerades 16.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi