Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Toimivallan siirtäminen kulttuuri ja vapaa-ajan toimialalla läntisen alueen nuorisotyöyksikön Länsiluotsin työntekijälle hankintojen tekemisestä

HEL 2024-002354
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4

Toimivallan siirtäminen kulttuuri ja vapaa-aika toimialalla läntisen alueen Länsiluotsin nuorisotyöyksikön työntekijälle

Områdeschefen

Päätös

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö päätti myöntää hankintaoikeuden Länsiluotsin nuorisotyöyksikön nuorisotyöntekijälle edellyttäen että,
toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa,
- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen,
- hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä mainittua euromäärää,
- hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta.

Työntekijä: Elina Maunula vakanssinumero: 47351
Hankintaraja 1000 euroa

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön (§22.9.2021 § 275): n mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

Detta beslut publicerades 14.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Riitta Jarva, toimistosihteeri, puhelin: 09 310 71253

riitta.jarva@hel.fi

Beslutsfattare

Tiina Hörkkö
nuorisotyön aluepäällikkö