Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Erikoissairaanhoitona toteutettava hammashoito, suun terveydenhuolto

HEL 2024-002378
Ärendet har nyare handläggningar
§ 6

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Ledande övertandläkare