Virkasuhteen täyttäminen, terveysasemat ja sisätautien poliklinikka, Pohjoisen terveysasema, terveyskeskuslääkäri (2 kpl), työavain SOTEPE-02-100-24

HEL 2024-003401
Ärendet har nyare handläggningar
§ 5

Terveyskeskuslääkärin viran täyttämättä jättäminen (2 kpl), Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka, Pohjoisen terveysasema, työavain SOTEPE-02-100-24

Ledande överläkare

Päätös

Pohjoisen terveysaseman johtava ylilääkäri päätti jättää terveyskeskuslääkärin virat (vakanssinumero 049208 ja 049209, Pohjoisen terveysasema, Oulunkylä) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Päätöksen perustelut

Terveyskeskuslääkärin virat ovat uusia alkuvuodesta 2024 Pohjoiselle terveysasemalle saatuja lisävirkoja.

Avoimet virat ovat olleet haettavana 16.2.2024–1.3.2024 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun ulkoisessa ja sisäisessä haussa, Duunitorilla, Joblyssa ja Työmarkkinatorilla.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan terveyskeskuslääkärin virkaan ottaa johtava ylilääkäri.

Terveyskeskuslääkärin tehtävänä on toimia yleislääkärinä terveysasemalla hyvässä yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa.

Terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys. Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä toimia itsenäisesti terveysasemalla potilastyössä ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä potilastyössä että työyhteisössä. Eduksi luetaan erikoislääkärin pätevyys soveltuvalla erikoisalalla.

Määräajassa virkaan ei tullut yhtään hakemusta.

Virat jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Detta beslut publicerades 05.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Riitta Hietala, johtava ylilääkäri, puhelin: 09 310 69791

riitta.hietala@hel.fi

Beslutsfattare

Riitta Hietala
johtava ylilääkäri