Aamukouluasia, tilannekatsaus, sähköpotkulaudat ja muu mikroliikenne

HEL 2024-003626
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 160 §

Aamukouluasia: Sähköpotkulautojen pysäköintinormit kesäkaudelle 2024

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsingin keskustassa toteutettiin uudet pysäköintijärjestelyt vuokrattaville sähköpotkulaudoille kesäkaudelle 2023. Mikroliikkumisvälineiden pysäyttäminen kiellettiin liikennemerkeillä alueellisesti ja kieltoalueen sisälle merkittiin noin 250 pysäköintialuetta, joilla sähköpotkulaudan pysäköinti on sallittua. Pysäköintialueiden käytöstä muodostettiin operaattoreiden kanssa sopimus, jolla mm. velvoitettiin operaattoreita geoaitaamaan rajoitusalueet sovelluksiinsa ja lautojen määrälle asetettiin rajoitus kieltoalueen sisällä.

Kauden 2024 valmistelu ja sopimusneuvottelut ovat käynnissä. Kesäkaudella 2024 pitäydytään keskustan osalta edellä mainituissa järjestelyissä. Lisäksi tavoitellaan samankaltaista säädeltyä pysäköintiratkaisua kaikkien Helsingin metro- ja juna-asemien ympäristöihin.

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan lakimuutosta, jolla vastataan Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa olevaan tavoitteeseen antaa kaupungeille ja kunnille työkalut mikroliikkumisen hallintaan. Lakimuutos on tarkoitus saada voimaan kesäkaudelle 2025. Helsingin kaupunki tuo työryhmän aktiivisena jäsenenä esille näkemykset lainsäädännön muutostarpeista, jotta kunnilla olisi tulevaisuudessa käytössä tehokkaat keinot hallita sähköpotkulaudoista aiheutuneita ongelmia ja mahdollistaa palvelun kestävä jatko osana kaupungin liikkumisratkaisuja. Työryhmän työskentelystä on rajattu pois vaihtoehto, jolla mahdollistettaisiin markkinaehtoisesti toimivien yritysten kilpailuttaminen kaupungin alueella. Muilta osin keinovalikoima on laaja ja tehokkaita hallintakeinoja havaittujen haittojen vähentämiseksi on tunnistettu hyvin laajassa yhteistyössä.

Kaupunginhallituksen kokouksessa kaupunginhallitukselle esitetään tilannekatsaus mikroliikenteen pysäköintinormien tavoitteista kaudelle 2024. Asiantuntijana kokoukseen osallistuu liikennesuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen.

Stäng

Detta beslut publicerades 22.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

pormestari
Juhana Vartiainen

Mer information fås av

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi