Toimivallan siirtäminen kulttuuri ja vapaa-ajan toimialalla Vuosaaren nuoristyöyksikön vastuuohjaajalle hankinta-asioissa 1.4.2024-30.6.2024

HEL 2024-004525
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Toimivallan siirtäminen kulttuuri ja vapaa-aika toimialalla itäisen alueen Vuosaaren nuorisotyöyksikön työntekijälle, hankintaoikeus

Områdeschefen

Päätös

Itäisen aluepäällikkö päätti myöntää hankintaoikeuden Vuosaaren nuorisotyöyksikön nuorisotyöntekijälle 1.4.- 30.6.2024 edellyttäen että,

toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa,

- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen,

- hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä mainittua euromäärää,

- hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta.

Työntekijä: Bong Kiia, vastuuohjaaja, vakanssinumero 47127
Hankintaraja 3000 euroa.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön (§22.9.2021 § 275): n mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

Detta beslut publicerades 28.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Riitta Jarva, toimistosihteeri, puhelin: 09 310 71253

riitta.jarva@hel.fi

Beslutsfattare

Katri Kairimo
nuorisotyön aluepäällikkö