Edustajien nimeäminen kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen 2024

HEL 2024-005822
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 13. / 305 §

Edustajien nimeäminen kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen Turussa 27.-28.8.2024

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi Turussa 27.-28.8.2024 pidettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaamiseen seuraavat edustajat:

 • Paavo Arhinmäki
 • Harry Bogomoloff
 • Ville Jalovaara
 • Minja Koskela
 • Johanna Laisaari
 • Björn Månsson
 • Amanda Pasanen
 • Mika Raatikainen
 • Daniel Sazonov
 • Anni Sinnemäki
 • Maarit Vierunen

Käsittely

Vastaehdotus:
Tuulia Pitkänen: Johanna Laisaari & Ville Jalovaara

Vastaehdotus:
Mika Raatikainen: Mika Raatikainen

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: Anni Sinnemäki & Amanda Pasanen

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Paavo Arhinmäki ja Minja Koskela

Vastaehdotus:
Maarit Vierunen: Harry Bogomoloff, Daniel Sazonov, Maarit Vierunen

Vastaehdotus:
Marcus Rantala: Björn Månsson

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Tuulia Pitkäsen, Mika Raatikaisen, Tuomas Rantasen, Paavo Arhinmäen, Maarit Vierusen ja Marcus Rantalan vastaehdotusten mukaan täydennetyn ehdotuksen.

Kaupunginhallitus nimeää Turussa 27.-28.8.2024 pidettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaamiseen seuraavat edustajat:

- - - - - - -

Stäng

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen järjestetään Turussa 27.-28.8.2024. Tapaamisen tarkoituksena on keskustella kuuden suurimman kaupungin ajankohtaisista asioista ja kaupunkien välisestä yhteistyöstä ja se kestää lounaasta lounaaseen.

Kaupunginhallitusten toivotaan nimeävän tapaamiseen ensisijaisesti kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistot, halutessaan myös muita edustajia, yhteensä noin kuusi edustajaa kustakin kaupungista. Myös virkahenkilön osallistumista toivotaan kokouksen asioiden valmistelun vuoksi.

Tapaamiseen osallistuville luottamushenkilöille maksetaan mahdolliset korvaukset luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista tehdyn päätöksen mukaisesti.

Stäng

Kaupunginhallitus 13.05.2024 § 290

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Vastaehdotus:
Minja Koskela: Ehdotan edustajaksi kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen Paavo Arhinmäkeä.

Vastaehdotus:
Marcus Rantala: Ehdotan edustajaksi Björn Månssonia

Vastaehdotus:
Maarit Vierunen: Ehdotan edustajaksi Harry Bogomoloffia, Daniel Sazonovia ja Maarit Vierusta.

Vastaehdotus:
Elisa Gebhard: Ehdotan edustajaksi Ville Jalovaaraa.

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: Ehdotan edustajaksi Anni Sinnemäkeä ja Amanda Pasasta.

Vastaehdotuksia ei käsitelty asian käsittelyn keskeyttämisen vuoksi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mika Raatikaisen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula
Lisätiedot

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 09-31023337

inga.nyholm@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 28.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 09-31023337

inga.nyholm@hel.fi

Bilagor

1. Kokouskutsu, kokous 27.-28.8.2024
2. Kokouskutsu, kokous 27.-28.8.2024, saate 22.4.2024

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.