Pankkitilien avaaminen, Haso Gustav Pauliginkatu 2a ja Haso Maapadontie 9, asuntotuotanto, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2024-006870
Ärendet har nyare handläggningar
§ 32

Eräiden pankkitilien avaaminen kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotannolle

Finansdirektör

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotannon esityksestä avata Helsingin kaupungille jäljempänä mainitut pankkitilit Nordea Pankki Oyj:öön:

**********
**********

Tileille kertyvät varat siirretään kunkin pankkipäivän päätteeksi pankin toimesta kaupungin tilille ********** joka on myös palvelumaksujen veloitustili.

Tilit lisätään Helsingin kaupungin Corporate Netbank -verkkopankkiin, sekä Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitoksen WS-kanavaan.

Lisäksi rahoitusjohtaja päätti valtuuttaa rakennuttaja-asiamies Jaana Löflundin allekirjoittamaan tämän päätöksen mukaiset tekniset tilisopimukset ao. tileistä.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotanto esittää tilien avaamista
uudiskohteille Helsingin kaupungin asuntotuotannon lukuun asumisoikeusmaksujen keräämistä varten.

Hallintosäännön 12 luvun 4 § 9 kohdan mukaisesti tilien avaamisesta ja
lopettamisesta kaupungin nimiin päättää rahoitusjohtaja.

Detta beslut publicerades 27.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Maria Koivuniemi, rahoitussihteeri, puhelin: 36335

maria.koivuniemi@hel.fi

Beslutsfattare

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja
Tuomo Mäkinen
rahoituspäällikkö

Bilagor

1. Toimialan esitys pankkitilin avaamisesta, Haso/ Gustav Pauligin katu 2a
2. Toimialan esitys pankkitilin avaamisesta, Maapadontie 9

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.