Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen luottamushenkilöille 2024

HEL 2024-007070
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 302 §

Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen luottamushenkilölle vuonna 2024

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus myöntää kultaisen Helsinki-mitalin liitteestä ilmenevälle luottamushenkilölle.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginhallituksen 28.6.2021 (§ 503) hyväksymien Helsinki-mitalin myöntämisperusteiden kolmannen kohdan mukaan Helsinki-mitali myönnetään tunnustukseksi pitkäaikaisesta ansiokkaasta toiminnasta Helsingin kaupungin hyväksi henkilölle, joka on toiminut Helsingin kaupungin luottamustehtävissä yhteensä vähintään 20 vuotta. Helsinki-mitalin myöntämisestä edellä tarkoitetuille henkilöille päättää pormestarin esityksestä kaupunginhallitus.

Tieto mitalin saajasta julkistetaan Helsinki-päivänä 12. kesäkuuta 2024, jolloin mitali on tarkoitus luovuttaa.

Pormestari otti 6.8.2021 (§ 73) esittelyynsä Helsinki-mitalin myöntämistä luottamushenkilöille sekä ansioituneille kansalaisille koskevan päätöksenteon.

Stäng

Detta beslut publicerades 28.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Hallintolaki 53 d §

Stäng

Föredragande

pormestari
Juhana Vartiainen

Mer information fås av

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Bilagor

1. Confidential: Tulee julkiseksi 12.6.2024 kello 17

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.