Aamukouluasia, AM-ohjelman tilannekatsaus

HEL 2024-007081
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 309 §

Aamukouluasia: AM-ohjelma 2024 tilannekatsaus

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli asunto-ohjelmapäällikkö Hanna Dhalmann. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsingin kaupunki laatii valtuustokausittain asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma), joka ohjaa asumisen pitkäjänteistä suunnittelua Helsingissä. AM-ohjelma 2020 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.11.2020 (§ 313). AM-ohjelmaa 2024 on valmisteltu kaupunginkanslian asuminen -yksikössä ja se on tarkoitus tuoda päätöksentekoon vuoden 2024 aikana.

Kokouksessa esitellään tilannekatsaus asiasta. Asiantuntijana kokoukseen osallistuu asunto-ohjelmapäällikkö Hanna Dhalmann. Ohjelmaluonnos on liitteenä 1.

Pormestari otti 6.8.2021 (§ 73) esittelyynsä kaupunginhallituksen aamukouluiksi kutsutuissa kokouksissa käsiteltävät asiat.

Stäng

Detta beslut publicerades 28.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

pormestari
Juhana Vartiainen

Mer information fås av

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi