Virkasuhteen täyttäminen, psykoosipalvelut, apulaisylilääkäri, SOTEPE-02-90-24

HEL 2024-007775
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4

Apulaisylilääkärin vakituisen viran täyttämättä jättäminen, Psykoosipalvelut, Työavain SOTEPE-02-90-24

Chef för psykostjänster

Päätös

Psykoosipalvelujen päällikkö päätti jättää apulaisylilääkärin vakituisen viran (vakanssinumero 029104, toimintayksikkö 396220, työpiste 500200) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Apulaisylilääkärin virka julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Apulaisylilääkärin virka tuli avoimeksi 16.1.2022.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan apulaisylilääkärin virkaan ottaa psykoosipalvelujen päällikkö.

Apulaisylilääkärin tehtäviin kuuluu kliinisen toiminnan esimies- ja asiantuntijatehtäviä, erikoistuvien lääkäreiden ohjaamista sekä muita palvelulinjan kliiniseen työhön liittyviä tehtäviä erikseen sovittavalla tavalla.

Apulaisylilääkärin virkan kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu lääkäri ja erikoislääkärin oikeus soveltuvalla erikoisalalla. Pätevyysvaatimuksena on psykiatrian erikoislääkäri.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125§:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja ja kokemusta tiimityöskentelystä. Lisäksi tehtävän vaativuuden mukaista ammattiosaamista. Tehtävää täytettäessä pidettiin tärkeänä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja hyvää organisointi- ja päätöksentekokykyä.

Apulaisylilääkärin virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 2.4.2024 – 23.4.2024 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti yksi hakija, joka kuitenkin perui hakemuksen.

Virka jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Detta beslut publicerades 31.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Satu Lehto, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 58041

satu.m.lehto@hel.fi

Beslutsfattare

Jussi Niemi-Pynttäri
psykoosipalvelujen päällikkö