Chef för psykosocialt arbete

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster Boende-, kris- och missbrukartjänster Missbrukartjänster Poliklinikerna för missbrukarvård Bedömningspolikliniken för opioidsubstitutionsbehandling Chef för psykosocialt arbete
Denna beslutsfattare har inga beslut