Enhetsdirektör

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Centralförvaltningen Affärsverket servicecentralen Telefon- och välbefinnandetjänster Enhetsdirektör

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.