Ledande socialarbetare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten familje- och socialtjänster Tjänster för unga och vuxensocialarbete Norra vuxensocialarbete Socialrådgivning Ledande socialhandledare
Denna beslutsfattare har inga beslut