Områdeschef för grundläggande ubildning 4

Sektorn för fostran och utbildning
Områdestjänster i grundläggande utbildning område 4
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.