Områdeschef för grundläggande ubildning 6

Sektorn för fostran och utbildning
Områdestjänster i grundläggande utbildning område 6
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.