Social-, hälsovårds- och räddningsnämndens sektorchef