SV_Kehittämispäällikkö

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Centralförvaltningen Stadskansliet Näringslivsavdelningen Kehittämispalvelut SV_Kehittämispäällikkö
Denna beslutsfattare har inga beslut