SV_Palveluesihenkilö, kartoituspalvelut

Centralförvaltningen
SV_Kartoituspalvelut
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.