SV_Palveluesihenkilö, nuorten osaamisen ja uraohjauksen palvelut

Centralförvaltningen
SV_Nuorten osaamisen ja uraohjauksen palvelut
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.