SV_Palveluesihenkilö, osaamisen ja uraohjauksen palvelut, toinen aste

Centralförvaltningen
SV_Osaamisen ja uraohjauksen palvelut, toinen aste
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.