SV_Palveluesihenkilö, työhön kuntouttavat palvelut 2

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Centralförvaltningen Stadskansliet Näringslivsavdelningen SV_Työllisyyspalvelut SV_Työhön kuntouttavat palvelut 2 SV_Palveluesihenkilö, työhön kuntouttavat palvelut 2

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.