SV_Palveluesihenkilö, työhön kuntouttavat palvelut 2