SV_Tiimipäällikkö, työnantajille myönnettävät taloudelliset tuet

Centralförvaltningen
SV_Työnantajille myönnettävät taloudelliset tuet
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.