SV_Työpajaesimies, Nuorten työpajayksikkö

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Sektorn för fostran och utbildning Servicehelheten för gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete Yrkesutbildning Campus 1 SV_Työpajaesimies, Nuorten työpajayksikkö
Denna beslutsfattare har inga beslut