SV_Yksikön päällikkö

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Centralförvaltningen Stadskansliet Näringslivsavdelningen Företagstjänster SV_Yksikön päällikkö

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.