SV_Yksikön päällikkö

Centralförvaltningen
Yritysten toimintaympäristöt
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.