Beslut av ledande miljöinspektör för miljöuppföljning och -tillsyn om bulleranmälan Göksgränd och Tavastvägen och Sörnäs och Berghäll

Denna publikation är offentlig till 29.5.2024 16:00

Beslut av ledande miljöinspektör för miljöuppföljning och -tillsyn § 28, HEL 2024-005273. Beslutet är tillgängligt permanent.

Kungörelsens publiceringsdag 22.4.2024

Besvärstiden utgår 29.5.2024 klo 16:00

Delfåendet anses hava skett sjunde dagen från tidpunkten av kungörelsens offentliggörande.

Kungörelsetid 22.4.-29.5.2024

Helsingfors

Stadsmiljösektorn

Miljötjänster