Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Detaljplan som trätt i kraft: Ulrikasborg, Villagatan 3

Denna publikation är offentlig till 2.7.2024 23:59

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 25.4.2023 § 231 har trätt i kraft:

Ulrikasborg, tomten 182/1, ritning nr 12803, Villagatan 3. Dnr HEL 2021-010343.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12803(Länk leder till extern tjänst)

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12803(Länk leder till extern tjänst)

 

Helsingfors 3.7.2023