Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Portus Bellus, Helsinki

Denna publikation är offentlig till 29.5.2024 0:00

Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 26.5.2023 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto Oy Portus Bellus, Helsinki på Capellastranden 3 A-B, 00580 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 5.7.2023 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 29.5.2023. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster