Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingin kaupungin asunnot Oy Itämerenkatu 28

Denna publikation är offentlig till 16.5.2024 2:00

Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 12.5.2023 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Helsingin kaupungin asunnot Oy Itämerenkatu 28:n på Östersjögatan 28, 00180 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 22.6.2023 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 16.5.2023. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster