Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Kivihaantie 3

Denna publikation är offentlig till 12.5.2024 2:00

Asunto Oy Kivihaantie 3 på Stenhagsvägen 3, 00310 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2023-004254 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 8.6.2023. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 8.6.2023.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 12.5.2023. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster