Voimaan tullut asemakaava: Lauttasaari, Veijarivuorenpuiston kahvila- ja saunarakennus

Denna publikation är offentlig till 19.6.2024 0:00

Detaljplan som trätt i kraft: Drumsö, Skojarbergsparkens café- och bastubyggnad

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 18.4.2023 § 202 har trätt i kraft:

Drumsö, Hallonnäs, område för närrekreation, ritning nr 12731, Skojarbergsparkens café- och bastubyggnad. Dnr HEL 2021-003802.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr (Länk leder till extern tjänst)12731

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12731(Länk leder till extern tjänst)

Helsingfors 19.6.2023