Frågestund

Ärende 3. / 138 §

Frågestund

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Under frågestunden togs upp ledamoten Veronika Honkasalos fråga om organiseringen av hemvårdstjänster på sommaren och ledamoten Ville Jalovaaras fråga om regler för parkering av elsparkcyklar.

Stadsfullmäktige ordnar en frågestund.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng