Kaupunginvaltuuston 28.2.2024 tekemien päätösten täytäntöönpano

Ärende 19. / 134 §

Kaupunginvaltuuston 28.2.2024 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 28.2.2024 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

42 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

43 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

44 §, Kyselytunti

Ei toimenpidettä.

45 §, Ilmoitus valtuustoryhmästä erottamisesta

Ei toimenpidettä.

46 §, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaostolle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

47 §, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostolle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

48 §, Hallintosäännön muuttaminen, kaupungin oman toiminnan kilpailuttamista koskevien määräysten uudistaminen

Ei toimenpidettä.

49 §, Vuoden 2023 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnantavoitteet

Tiedoksi kaupunginkanslialle, Palvelukeskusliikelaitokselle, Rakentamispalveluliikelaitokselle, Taloushallintopalveluliikelaitokselle, Työterveysliikelaitokselle, kaupunkiympäristön toimialalle, Liikenneliikelaitokselle ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle.

50 §, Vuoden 2023 talousarvioon merkittyjen sitovien talousarviokohtien määrärahojen siirtäminen

Tiedoksi kaupunginkanslialle, kaupunkiympäristön toimialalle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

51 §, Eräiden vuoden 2023 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja toimintakatteen alittaminen sekä talousarviokohtien lisääminen, ja käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2024 talousarvioon

Asiasta on erillinen täytäntöönpanoesitys asiana 18.

52 §, Suutarilan monitoimitalon korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Seulastentie 11)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kasvatus- ja koulutuslautakunnalle ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle.

53 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula