Ilmoitusasiat

Ärende 10. / 47 §

Ilmoitusasiat

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman 2017 toteutuminen

Johtava tuloksellisuustarkastaja raportoi lautakunnalle vuoden 2017 arviointisuunnitelman toteutumisen.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointikertomukseen liittyvä tiedottaminen

Va. tarkastusjohtaja esittelee asian.

Tarkastusviraston lautakuntakyselyn esittely ja ajankohdasta sopiminen

Tarkastuslautakunnan ja tarkastusviraston arviointisuunnitelman valmistelutyöhön liittyvän itsearvioinnin kysely lähetetään lautakunnan jäsenille vastattavaksi toukokuussa ja tuloksista raportoidaan lautakunnan kokouksessa 29.5.2017. Va. tarkastusjohtaja esittelee asian.

Tarkastuslautakunnan kauden päätöstilaisuus

Va. tarkastusjohtaja esittelee asian.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

va. tarkastusjohtaja
Timo Terävä