Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten ja toimielinten päätösten seuraaminen ajalta 9. - 22.5.2023

Ärende 2. / 94 §

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten ja toimielinten päätösten seuraaminen ajalta 9. - 22.5.2023

Nämnden för fostran och utbildning

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten ja toimielinten tekemiä päätöksiä:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

 • 10.05.2023 § 48 Tukipalvelun hankinta Microsoft Oy:ltä
 • 10.05.2023 § 49 Lahjoituksen vastaanottaminen
 • 10.05.2023 § 50 Lahjoituksen vastaanottaminen
 • 19.05.2023 § 51 IBM-lisätilan ravintolapalvelujen suorahankinta lukuvuodelle 2023-2024
 • 19.05.2023 § 52 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulojen sekä maksettavaksi tulevien laskujen, maksujen ja muistiotositteiden hyväksyminen 1.5.2023 lukien

Varhaiskasvatusjohtaja

 • 09.05.2023 § 58 Lahjoituksen vastaanottaminen
 • 09.05.2023 § 59 Lahjoituksen vastaanottaminen
 • 17.05.2023 § 63 Leikkipuistojen ja perhetalojen toiminta-ajat kesä 2023
 • 17.05.2023 § 64 Päiväkotien, perhepäivähoidon ja ryhmäperhepäiväkotien toiminta-ajat kesällä 2023

Perusopetusjohtaja

 • 10.5.2023 § 60 Lahjoituksen vastaanottaminen
 • 10.5.2023 § 61 Lahjoituksen vastaanottaminen
 • 10.5.2023 § 62 Ansökan om understöd från Degerö Hem och Skola för klassutfärd, Degerö lågstadieskola
 • 11.5.2023 § 63 Lahjoituksen vastaanottaminen
 • 11.5.2023 § 64 Lahjoituksen vastaanottaminen
 • 16.05.2023 § 65 Mellunmäen ala-asteen kouluun sijoitettavan peruskoulun rehtorin viran täyttäminen, työavain KASKO-01-23-23
 • 16.05.2023 § 66 Lahjoituksen vastaanottaminen
 • 19.05.2023 § 67 Valtion erityisavustuksen hakeminen luku- ja kirjoitustaidon parantamista edistäviin toimenpiteisiin

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 • 11.05.2023 § 62 Lahjoituksen vastaanottaminen
 • 12.05.2023 § 63 Erityisavustus kunnille maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan (2023)

Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

 • 11.05.2023 § 38 Förkortad öppethållningstid av Gruppfamiljedaghemmet Storstugan
 • 11.05.2023 § 39 Mottagande av donation ur Maj Töttermans stiftelse
 • 15.05.2023 § 40 Mottagande av bidrag från Brobergska skolans vänner rf., Tölö gymnasium

Hallintojohtaja

 • 17.05.2023 § 19 Kasvatuksen ja koulutuksen tuottavuusselvityksen lisätilaus Deloitte Consulting Oy:ltä
 • 22.05.2023 § 20 Hankinta, Havainnointi arvioinnin menetelmänä –täydennyskoulutus

Hallintopäällikkö

 • 15.05.2023 § 51 Hankinta, Leikin koulutuskokonaisuus varhaiskasvatuksen henkilöstölle
 • 16.05.2023 § 52 Helsingin Jalkapalloklubi ry:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2022 – 2023 kevätlukukaudelle
 • 22.05.2023 § 53 Barnavårdsföreningen i Finland rf:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2022 – 2023
  kevätlukukaudelle

Hankintapäällikkö

 • 17.05.2023 § 12 Verhojen hankinta Kuninkaantammen koulu ja päiväkoti, minikilpailutus

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto 09.05.2023

 • § 9 Indragning av gruppfamiljedaghemmet Storstugans verksamhet
 • § 10 Indragning av gruppfamiljedaghemmet Svanens verksamhet
 • § 11 Antagning av elever med en intellektuell funktionsnedsättning eller autism till eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen och lovvård
 • § 12 Fostran och utbildningsnämndens svenska sektions utlåtande till stadsfullmäktigeledamot Silja Borgarsdóttir Sandelins kläm om att utreda möjligheten att stärka intresset för svenskspråkiga ungdomar att göra initiativ

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Mer information fås av

Paula Kemppi, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 25780

paula.kemppi@hel.fi