Val av protokolljusterare

Ärende 2. / 192 §

Val av protokolljusterare

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Ledamöterna Petrus Pennanen och Silja Borgarsdóttir Sandelin valdes till protokolljusterare med ledamöterna Kati Juva och Jukka Järvinen som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Petrus Pennanen och Silja Borgarsdóttir Sandelin till protokolljusterare med ledamöterna Kati Juva och Jukka Järvinen som ersättare.

Stadsfullmäktige väljer två ledamöter till protokolljusterare och två ledamöter till ersättare för dessa.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng