Kaupunginvaltuuston kokouksessa 5.4.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Ärende 19. / 243 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 5.4.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 5.4.2023 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

  • valtuutettu Arja Karhuvaaran talousarvioaloite varojen saamisesta eteläisen Helsingin ulkokuntosalilaitteiden hankkimiseen
  • valtuutettu Pilvi Torstin aloite Helsingin pormestarimallin ja johtamisjärjestelmän arvioinnista
  • valtuutettu Pilvi Torstin aloite laajan seikkailulabyrintin rakentamisesta Talvipuutarhan ulkoalueelle

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

  • valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite varhaiskasvatuksen ulkovaatetuksen suunnittelun aloittamisesta
  • valtuutettu Laura Finne-Elosen aloite kännyköiden käytön ohjeistuksen yhtenäistämiseksi Helsingin kouluissa

Kaupunkiympäristölautakunta

  • valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kansalaisuuden saaneen uussuomalaisen kunnioittamisesta omalla puulla

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

  • valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite liikennekaupunkitoiminnan aktivoinnista liikennekäyttäytymisen oppimiseksi

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 5.4.2023 jätettiin seitsemän aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi