Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Ärende 11. / 37 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 16.1.2019 § 10, asia/10

Jätkäsaaren Melkinlaiturin asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12500)
HEL 2015-011323 T 10 03 03

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 7.1.2019 § 6, asia/5

V 16.1.2019, Jätkäsaaren Melkinlaiturin asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12500)
HEL 2015-011323 T 10 03 03

Khs 7.1.2019 § 11, asia/11

Joukkoliikenteen konsultointipalveluja tuottavan yhtiön perustaminen
HEL 2018-012815 T 00 00 00

Khs 7.1.2019 § 12, asia/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikoilla 51-52/2018 sekä 1/2019.
===
johtokunnat
- liikenneliikelaitos 19.12.2018

Khs 14.1.2019 § 27, asia/15

Lausunto MAL 2019 -suunnitelmaluonnoksesta ja vaikutusten arviointiselostusluonnoksesta
HEL 2018-011786 T 10 00 00

Khs 21.1.2019 § 34, asia/6

V 30.1.2019, Kansalaistori−Kaisaniemi jalankulun ja polkupyöräilyn alikulkuyhteyden yleissuunnitelma
HEL 2017-013338 T 10 05 02

Khs 21.1.2019 § 56, asia/28

Metroliikenteen sujuvuuden ja metronkuljettajien työolojen parantamista koskeva selostus
HEL 2018-012465 T 08 00 02

Khs 21.1.2019 § 59, asia/31

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 3.
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 17.1.2019

Khs 28.1.2019 § 68, asia/6

V 13.2.2019, Meilahden Töölöntullin korttelin 520 asemakaavan muuttaminen (nro 12515)
HEL 2016-014357 T 10 03 03

Khs 28.1.2019 § 91, asia/29

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 4.
===
johtokunnat
- liikenneliikelaitos 25.1.2019

Khs 4.2.2019 § 107, asia/16

Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelma vuosille 2019-2021
HEL 2018-010298 T 01 00 00 03

Khs 4.2.2019 § 110, asia/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 5
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 31.1.2019

Konsernijaosto (Koja)

Koja 21.1.2019 § 3, asia/5

Joukkoliikenteen konsultointipalveluja tuottavan perustettavan yhtiön hallituksen nimeäminen
HEL 2018-012815 T 00 00 00

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

hallintojohtaja
Yrjö Judström