Kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.4.2024 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Ärende 13. / 278 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.4.2024 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.4.2024 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

  • Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite hoitotakuun säilyttämisestä Helsingissä
  • Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite toisen asteen koulutuksen maksuttomuuden jatkamisesta
  • Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite toisen asteen maksuttomien oppimateriaalien turvaamisesta myös jatkossa
  • valtuutettu Shawn Huffin aloite koulujen liikuntasalien avaamisesta iltapäiväkäyttöön seuroille
  • valtuutettu Martina Houtsosen aloite psykiatristen sairaanhoitajien palkkaamisesta kouluihin
  • valtuutettu Minna Lindgrenin aloite omalääkärimallista Helsingin terveyskeskuksiin
  • valtuutettu Otso Kivekkään aloite lukion ja ammattikoulujen maksuttomuuden säilyttämisestä
  • valtuutettu Ville Jalovaaran talousarvioaloite hoitoon pääsyn nopeuttamisesta Vuosaaren terveysasemalla
  • valtuutettu Laura Korpisen talousarvioaloite katujen ja jalkakäytävien talvikunnossapidosta

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.4.2024 jätettiin yhdeksän aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Antti Peltonen, hallintomenettelypäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi