Kaupunginvaltuuston 15. ja 16.5.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

Ärende 2. / 359 §

Kaupunginvaltuuston 15. ja 16.5.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 15. ja 16.5.2018 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginvaltuusto 15.5.2018

1-2
Ei toimenpidettä.
 
 
3
Kaupunginhallitus kehottaa pormestaria toimittamaan lausunnon eduskunnalle yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kanssa.

Kaupunginvaltuusto 16.5.2018

1-2, 9-14, 16, 26, 32, 36, 39
Ei toimenpidettä.
 
 
3
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi Taloushallintopalveluliikelaitokselle.
 
 
4
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.
 
 
5
Tiedoksi toimialoille, virastoille, liikelaitoksille, lautakunnille, johtokunnille ja tytäryhteisöille.
 
 
 
Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 
6
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.
 
 
7
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helen Sähköverkko Oy:lle, HSL:lle, HSY:lle, Museovirastolle sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunginmuseolle, pelastuslautakunnalle ja kaupunkiympäristön toimialalle.
 
 
8
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, HSL:lle, HSY:lle, hakijalle sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kasvatus- ja koulutuslautakunnalle, kaupunginmuseolle, Liikenneliikelaitokselle, pelastuslautakunnalle ja kaupunkiympäristön toimialalle.
 
 
 
Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 
15
Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 
17-25, 27-31, 33-35, 37, 38, 40
Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 30.5.2018.
 
 
 
41, 42
Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna