Ilmoitusasiat

Ärende 9. / 51 §

Ilmoitusasiat

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Arviointikertomuksen 2021 suosituksen tarkennus

Arviointipäällikkö kertoo arviointikertomuksen suosituksen tarkentamisesta.

Tarkastusviraston lautakuntakyselyn esittely ja ajankohdasta sopiminen

Arviointipäällikkö esittelee asian.

Tarkastuslautakunnan toimintavuoden päätöstilaisuus

Tarkastusjohtaja esittelee asian.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä