Ilmoitusasiat

Ärende 2. / 468 §

Ilmoitusasiat

Stadsmiljönämnden

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 28.8.2019 § 226

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen sekä ympäristö- ja lupajaoston jäsenen ja puheenjohtajan valinta

HEL 2019-007033 T 00 00 02

Kvsto 28.8.2019 § 229

Kiinteistö Oy Helsingin Lasipalatsin osakkeiden myynti

HEL 2019-002136 T 10 01 03

Kvsto 28.8.2019 § 234

Luovutusperiaatteiden määrittäminen asunto- ja yhteispihakortteleille sekä niitä palveleville pysäköintitonteille (Kruunuvuorenranta, korttelit 49288 ja 49289 sekä tontit 49298/1 ja 49299/1)

HEL 2019-004733 T 10 01 01 00

Kvsto 28.8.2019 § 235

Kallion Siltasaarenportin asemakaavan muutos (nro 12543)

HEL 2017-003471 T 10 03 03

Kvsto 11.9.2019 § 242

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

HEL 2019-008642 T 00 00 02

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho