Kaupunginvaltuuston 24.4.2024 tekemien päätösten täytäntöönpano

Ärende 16. / 264 §

Kaupunginvaltuuston 24.4.2024 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 24.4.2024 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

86 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

87 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

88 §, Eron myöntäminen varavaltuutetun luottamustoimesta sekä sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaostolle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

89 §, Hankesuunnitelman hyväksyminen koskien Stadin ammatti- ja aikuisopiston Savonkadun toimipaikan korvaavien tilojen perusparannusta ja toiminnallisia muutoksia (Vallila, Nilsiänkatu 6)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

90 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle vuokrattaville kiinteistöille

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote vuokralaiselle ja kaupunkiympäristön toimialalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

91 §, Itäkeskuksen peruskoulun ja lukion alueen asemakaavan muutos (nro 12836) (sisältää liikennesuunnitelman)

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä HSY:lle, Säteilyturvakeskukselle, STUK.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle, kaupunkiympäristön toimialalle ja kaupunginmuseolle.

92 §, Nuottaniemen huviloiden asemakaavan muutos (nro 12747) (sisältää liikennesuunnitelman)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle ja kaupunginmuseolle.

93 §, Valtuutettu Eeva Kärkkäisen aloite veneiden talvisäilytyksestä

Ei toimenpidettä.

94 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Kokouksessa jätettyjen aloitteiden osoittamisesta vastattavaksi päätetään erikseen.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula