Kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.11.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Ärende 14. / 681 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.11.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.11.2023 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus

  • valtuutettu Elisa Gebhardin aloite luteiden ja muiden tuholaisten ennaltaehkäisyn ja torjunnan strategiasta

Kaupunkiympäristölautakunta

  • valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Ulappasaarentien ja Satamasaarentien liikenneturvallisuudesta Vuosaaressa

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.11.2023 jätettiin kaksi aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Mer information fås av

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi